#

"bùi tiến dũng" - Tiến Luật bàng hoàng, Trọng Hoàng, Hoàng Đức cùng giới cầu thủ xót xa khi Bùi Tiến Dũng báo tin buồn