"bts v" - V của BTS đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh luận sôi nổi nhất trong Fandom

V của BTS đặt dấu chấm hết cho những cuộc tranh luận sôi nổi nhất trong Fandom

11 tháng trước
Một trong những cuộc tranh luận lớn nhất với tư cách là một người hâm mộ BTS là gấu và hổ khi nói đến con vật nào đại diện tốt nhất cho thành viên V.