#

"bộ văn hóa" - Tin trưa 5/7: Thứ trưởng Bộ Văn hóa thông tin nóng về Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh; Mỹ Tâm báo tin vui lớn