#

"bố ruột con gái phi nhung" - Bố ruột con gái Phi Nhung làm điều đặc biệt cho cố ca sĩ, quan hệ thực sự lộ rõ qua cách xưng hô