#

"bố mẹ hồ ngọc hà" - Phản ứng bố mẹ Hồ Ngọc Hà khi Kim Lý vẫn chưa tổ chức đám cưới với con gái