#

"bộ công thương" - Các Bài viết về bộ công thương

Thông cáo báo chí Hội nghị công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam

Thông cáo báo chí Hội nghị công bố Trục phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam

(Techz.vn) - Sáng ngày 16/6/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương đã diễn ra Hội nghị Phát triển hợp đồng điện tử tại Việt Nam - Triển khai Nghị định 85/2021/NĐ-CP.