#

"bluezone vn" - Các Bài viết về bluezone vn

BLUEZONE -  Ứng dụng ngăn ngừa COVID

BLUEZONE - Ứng dụng ngăn ngừa COVID

(Techz.vn) Dịch Covid-19 đã quay lại chúng ta lần nữa. Chúng ta cần phải tích cực chống dịch và việc phòng ngừa dịch từ xa là điều cần thiết.