#

"binz" - Ca khúc rap đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trong bom tấn Hollywood: Nghe tên thôi cũng thấy quen!