#

"bia." - Bức xúc: Nam thanh niên đi Honda SH ăn trộm 3 thùng bia của phụ nữ giao hàng