"bệnh về phổi" - Hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch, thậm chí nhiều năm sau khi bỏ thuốc

Hút thuốc lá có thể ảnh hưởng đến sức khỏe miễn dịch, thậm chí nhiều năm sau khi bỏ thuốc

3 tháng trước
Một nghiên cứu mới cho thấy tác động dai dẳng của việc hút thuốc đối với hệ thống miễn dịch thích ứng, nguy cơ tiềm ẩn gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm.