#

"beijing x7" - Phá dớp 'xe Trung Quốc', Beijing X7 bất ngờ điều chỉnh giá bán tại Việt Nam