#

"beckham bị chỉ trích" - 'Nam thần David Beckham là kẻ đạo đức giả, làm điều kinh tởm trong bóng đá'