#

"bé heo" - Hậu ‘lao đao’ vì chuyện từ thiện, Trấn Thành nhận 'mưa’ lời khen khi có hành động đẹp với loạt NS