#

"bầu đức" - HAGL kiện VPF: Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá Việt Nam vào cuộc, Bầu Đức nhận 'báo động đỏ' ?