"bảo vật trung quốc" - Người đàn ông đào được 1 vật gỉ sét, bán với giá hơn 100 nghìn, ngỡ ngàng khi biết là bảo vật quốc gia

Người đàn ông đào được 1 vật gỉ sét, bán với giá hơn 100 nghìn, ngỡ ngàng khi biết là bảo vật quốc gia

2 tháng trước
Không biết đây là bảo vật quốc gia có giá trị hơn 700 tỷ, sau khi đào được người đàn ông đã bán phế liệu chỉ với giá hơn 100 nghìn đồng