#

"bạo loạn" - Những chiếc iPhone bị đánh cắp ở Apple Store Mỹ có sử dụng được hay không?