#

"bảo châu" - Trương Ngọc Ánh tung ảnh kỷ niệm với tình trẻ kém 14 tuổi, lộ 1 chi tiết giống Lệ Quyên-Lâm Bảo Châu