#

"báo cáo tài chính" - Huawei báo cáo thường niên 2021: Hoạt động vững chắc, đầu tư vào nghiên cứu & phát triển đạt kỷ lục