#

"ban công" - Người đàn ông đặt vòng hoa tang và bia tưởng niệm ở ban công để hàng xóm không thể bán hàng