"bajaj pulsar n160" - ‘Kỳ phùng địch thủ’ của Honda Winner X và Exciter ra mắt: Giá 36,9 triệu đồng, có phanh ABS kênh đôi