"bạch đằng" - Vị vua duy nhất của Việt Nam có sức mạnh ngang Hạng Vũ: Sinh ra đã có quý tướng, lừng danh thiên hạ

Vị vua duy nhất của Việt Nam có sức mạnh ngang Hạng Vũ: Sinh ra đã có quý tướng, lừng danh thiên hạ

3 tháng trước
Việt Nam có nhiều tướng tài, vua giỏi trong thời phong kiến. Nhưng người duy nhất được đánh giá sở hữu sức mạnh ngang với Hạng Vũ của Trung Quốc chỉ có một người.