#

"bắc kinh" - Bí ẩn việc Tử Cấm Thành bắt du khách rời đi trước 5 giờ chiều, đêm xuống nội bất xuất ngoại bất nhập