"bắc cực" - Bắc Cực có thể gần như không còn băng sau 10 năm tới, Trái Đất sẽ hứng chịu những đợt nắng nóng tàn phá

Bắc Cực có thể gần như không còn băng sau 10 năm tới, Trái Đất sẽ hứng chịu những đợt nắng nóng tàn phá

2 tháng trước
Đến năm 2067, Bắc Cực có thể gần như không có băng trong nhiều tháng mỗi năm. Mất băng ở Bắc Cực đồng nghĩa với việc đại dương nóng lên nhanh hơn và Trái Đất sẽ phải chịu những đợt nắng nóng kỉ lục.