#

"ARM" - Sau lệnh cấm của Mỹ, doanh số smartphone Huawei vẫn vượt Apple