#

"apple store bị cướp" - Những chiếc iPhone bị đánh cắp ở Apple Store Mỹ có sử dụng được hay không?