#

"apple m2" - Apple sẽ ra mắt MacBook Air và MacBook Pro 13 inch với chip M2 vào cuối năm nay