#

"apple iphone 6 chính thức" - iPhone 6 ‘bằng xương bằng thịt’ đã chính thức lộ diện?