"App Annie" - Lượt tải ứng dụng trên Google Play Store vượt mặt Apple AppStore

Lượt tải ứng dụng trên Google Play Store vượt mặt Apple AppStore

10 năm trước
(Techz.vn) Báo cáo mới nhất của App Annie, trong quý 2/2014 vừa qua, Google Play đạt 60\% tổng số lượt tải trên toàn thế giới, đặc biệt là lượng tải từ các thị trường mới tăng trưởng mạnh.