"Apollo+" - Sẽ có bản cập nhật Windows Phone 8 mang tên Apollo+ trong tương lai

Sẽ có bản cập nhật Windows Phone 8 mang tên Apollo+ trong tương lai

11 năm trước
Sau một tháng công bố, Windows Phone 8 cũng đã có cho mình bản cập nhật đầu tiên, nhưng hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Bản cập nhật này có tên gọi “Apollo+”, với mục đích cải thiện 1 số lỗi mà Microsoft “không đủ thời gian” để sửa trước ngày phát hành WDP 8.