"Anheuser-Busch InBev" - Bia Hà Nội và Bia Sài Gòn sắp được bán với giá 2 tỷ USD

Bia Hà Nội và Bia Sài Gòn sắp được bán với giá 2 tỷ USD

8 năm trước
(Techz.vn) Hàng loạt các công ty lớn của nước ngoài đang nhăm nhe ý định mua lại cổ phần của 2 doanh nghiệp Việt Nam này. rn