#

"android o" - Asus ZenFone 4 và ZenFone 3 series đều được nâng cấp lên Android 8.0