#

"ams" - AMS chính thức hợp tác với Sở du lịch tỉnh Khánh Hoà, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí Arena

  • AMS chính thức hợp tác với Sở du lịch tỉnh Khánh Hoà, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí Arena
    AMS chính thức hợp tác với Sở du lịch tỉnh Khánh Hoà, vận hành tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí Arena

    (Techz.vn) Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ ARENA (Arena Management & Service - AMS) tổ chức sự kiện “Lễ khai trương vận hành chạy thử Tổ hợp Nghỉ dưỡng và Giải trí The ARENA” nhằm công bố chuyển giao vận hành, quản lý, phát triển kinh doanh từ Công ty Cổ Phần Trần Thái Cam Ranh sang Công ty Cổ phần Quản lý và Dịch vụ ARENA (AMS), đồng thời ký kết hợp tác với Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và các đối tác liên quan.