#

"Alice Walton" - Ông chủ Amazon, Facebook kiếm được bao nhiêu tiền mỗi giờ?