#

"aff cup 2022" - Quang Hải chưa về nước, ĐT Việt Nam chia tay 2 ngôi sao trước ngày chốt danh sách dự AFF Cup 2022