#

"aff cup 2022" - Mắc sai lầm lớn khi xuất ngoại, ngôi sao số 1 ĐNÁ chịu chung 'kết cục buồn' với Quang Hải tại Pau FC