#

"acer day" - Các Bài viết về acer day

Hãy dũng cảm sống theo cách mình mong muốn cùng Acer Day

Hãy dũng cảm sống theo cách mình mong muốn cùng Acer Day

(Techz.vn) Sự kiện thường niên Acer Day đã trở lại và năm nay, Acer Day sẽ được tổ chức ở 10 quốc gia trong khu vực. Giữa những thách thức của đại dịch, sự kiện này mang chủ đề ‘Live Your World’ nhằm khuyến khích mọi người hãy dũng cảm sống theo cách mình thật sự mong muốn trong bất kỳ hoàn cảnh nào.