#

"a15 bionic" - Các Bài viết về a15 bionic

Chip A15 Bionic nhanh hơn tuyên bố chính thức của Apple

Chip A15 Bionic nhanh hơn tuyên bố chính thức của Apple

(Techz.vn) Kết quả thử nghiệm cho thấy A15 Bionic không nhanh hơn 50% so với đối thủ như Apple tuyên bố, mà nhanh hơn 62%.