#

"Facebook." - Bill Gates: "Mark Zuckerberg à, cậu còn nợ tôi một vố đấy nhé!"