#

"911" - ‘Em đồng ý’ của Đức Phúc gây bất ngờ với thành tích ‘khủng’ vươn ra thế giới sau 5 ngày ra mắt