"6 danh nhân văn hóa thế giới của việt nam" - Nhà quân sự đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới

Nhà quân sự đầu tiên của Việt Nam được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới

8 tháng trước
Là nhà quân sự quân sự lỗi lạc, nhà chính trị thiên tài trong lịch sử, nhân vật này chính là nhân tài đất Việt đầu tiên được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.