#

"5”" - Samsung giới thiệu máy tính bảng Galaxy Tab A 10,5", giá bán 9,49 triệu đồng