#

"39 người" - Các Bài viết về 39 người

Nóng: Xác nhận 39 thi thể trong container ở Anh đều là người Việt Nam

Nóng: Xác nhận 39 thi thể trong container ở Anh đều là người Việt Nam

(Techz.vn) – Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng của Vương quốc Anh đã xác nhận tất cả 39 thi thể trong container đều là người Việt Nam.