Mỗi ngày, tiền gửi ngân hàng của Vingroup đem về bao nhiêu lãi?

(Techz.vn) Lợi nhuận kế toán trước thuế của Vingroup đạt 8.825 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3.295 tỷ đồng.

Vingroup là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của tỷ phú đôla Phạm Nhật Vượng.

Tính đến hết ngày 30/9/2018, tiền mặt của Vingroup là 221,725 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 150,606 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tiền gửi ngân hàng là 5.875,258 tỷ đồng, giảm nhẹ hơn 13 tỷ đồng so với đầu kỳ. Các khoản tương đương tiền bao gồm các khoản tiền gửi bằng đồng có kỳ hạn từ 1 tháng - 3 tháng với lãi suất từ 4,1%/năm – 5,5%/năm của tập đoàn lại giảm mạnh, còn 9.821,097 tỷ đồng so với đầu kỳ.

24,004 tỷ đồng là số tiền đang chuyển của tập đoàn. Tổng tiền và các khoản tương đương tiền của Vingroup tính đến hết quý 3/2018 là 15.942,086 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất của Vingroup đạt 84.148 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 8.825 tỷ đồng, lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 3.295 tỷ đồng.

Trong số doanh thu trên, doanh thu từ hoạt động tài chính đem lại 2.427,767 tỷ đồng, bao gồm 2.004,8 tỷ đồng lãi từ thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con, 418,350 tỷ đồng lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc, phần còn lại thu nhập từ các hoạt động tài chính khác, chệch tỷ giá, cổ tức.

Tại ngày 30 /9/2018, tổng tài sản Vingroup đạt 268.230 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 98.110 tỷ đồng, tăng lần lượt 25,5% và 86,7% so với cuối năm 2017.

Theo: Nhịp sống kinh tế 

 

Mỗi ngày, Vincom Retail của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu về bao nhiêu tiền?

(Techz.vn) Trong quý III/2018, lợi nhuận trước thuế của Vincom Retail tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bài liên quan

Mới nhất