Nhịp sống số


Private Cloud nền tảng siêu hội tụ HCI – khởi đầu thông minh giúp doanh nghiệp bứt phá, cạnh tranh

Private Cloud nền tảng siêu hội tụ HCI – khởi đầu thông minh giúp doanh nghiệp bứt phá, cạnh tranh

(Techz.vn) Đổi mới và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trở thành nhu cầu cấp thiết với tất cả các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay để mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động kinh doanh, sản xuất. Mới đây, giải pháp Private Cloud trên nền tảng HCI được coi là cú hích công nghệ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp.