Vén màn tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm làm trong nhiều năm qua, khiến Việt Nam tự hào

Vén màn tham vọng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ âm thầm làm trong nhiều năm qua, khiến Việt Nam tự hào

(Techz.vn) – Để chinh phục thị trường đông dân và khó tính nhất trên thế giới, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nuôi hy vọng sẽ mở 1.000 tiệm cafe, phở, bún chả Hà Nội, bún bò Huế... tại Trung Quốc.