Đời sống

Từ tháng 9/2023, những quy định mới về bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc ai cũng nên biết tránh bị phạt

Từ tháng 9/2023, những quy định mới về bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc ai cũng nên biết tránh bị phạt

Chính phủ ban hành Nghị định 67/2023/NĐ-CP ngày 6/9/2023 quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng chính thức có hiệu lực. Theo đó, một số quy định mới về mức phí, giới hạn trách nhiệm và trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được ban hành.

Về mức phí bảo hiểm, Nghị định 67 quy định cụ thể cho từng loại xe cơ giới. Theo đó, mức phí bảo hiểm đối với mô tô 2 bánh từ 50cc trở lên là 60.000 đồng, xe ô tô không kinh doanh vận tải dưới 6 chỗ là 437.000 đồng, từ 6-11 chỗ là 794.000 đồng... Căn cứ vào lịch sử bồi thường bảo hiểm của từng xe cơ giới hoặc lịch sử gây tai nạn của chủ xe cơ giới, doanh nghiệp bảo hiểm có thể điều chỉnh tăng, giảm phí bảo hiểm tối đa là 15% tính trên mức phí quy định.

anh-minh-hoa-16940911899991788046414

Về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm, Nghị định 67 quy định rõ ràng cho từng loại thiệt hại. Theo đó, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn. Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn. Nếu do xe ô tô; máy kéo; rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

Về trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, Nghị định 67 liệt kê một số trường hợp mà doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường. Chẳng hạn như hành động cố ý gây thiệt hại của chủ xe cơ giới, người lái xe hoặc người bị thiệt hại. Người lái xe không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe không hợp lệ theo quy định của pháp luật. Người lái xe gây tai nạn cố ý bỏ chạy không thực hiện trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Quy định mới về bảo hiểm xe máy, ô tô bắt buộc nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ xe cơ giới trong việc tham gia giao thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người bị thiệt hại do xe cơ giới gây ra. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường bảo hiểm và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm tại Việt Nam.

 

6 trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ, có nộp hồ sơ cũng bị trả về ai cũng cần nắm được để tránh

Việc từ chối nhận hồ sơ và từ chối cấp Sổ đỏ khá phổ biến. Để đảm bảo quyền lợi, người dân nên chú ý 6 trường hợp bị từ chối sau đây để tránh.