Ứng dụng


Sắp có “Snapchat phiên bản Apple”

Sắp có “Snapchat phiên bản Apple”

(Techz.vn) Ứng dụng nhắn tin mới, tách biệt hoàn toàn với iOS và có tính năng cốt lõi khác với iMessage, do chính Apple phát triển có chức năng quay video sử dụng các filter có sẵn, viết chữ, chỉnh sửa nhanh và chia sẻ hình ảnh tương tự như mạng xã hội Snapchat.