Nhịp sống số


Làm gì khi “vợ hai” gặp những tai nạn “khó đỡ”

Làm gì khi “vợ hai” gặp những tai nạn “khó đỡ”

(Techz.vn) Tậu được một chiếc ô tô đối với nhiều người giống như cưới được “vợ hai”, háo hức chưa được bao lâu, các anh đã bắt đầu lo nơm nớp trước những rủi ro có thể ập đến với “vợ hai” bất cứ lúc nào. Thế là, các anh kháo nhau mua bảo hiểm ô tô và ung dung mà không hề biết rằng có những tình huống “oan trái” không phải hãng bảo hiểm nào cũng đồng ý bồi thường…