Khoa học & Đời sống


Triết lý con gián: Kẻ sống sót sau cùng không phải là kẻ mạnh, thông minh hay tài giỏi mà là người thích nghi tốt nhất!

Triết lý con gián: Kẻ sống sót sau cùng không phải là kẻ mạnh, thông minh hay tài giỏi mà là người thích nghi tốt nhất!

(Techz.vn) Dù bạn có tài giỏi, thông minh đến đâu, nếu không thể thích nghi với sự thay đổi của môi trường, tất yếu bạn sẽ bị đào thải. Cùng xem những bài học xương máu dưới đây và ngẫm.