Doanh nghiệp


Uber sẽ tạm dừng hoạt động tại Việt Nam vì bị truy thu hơn 66 tỷ đồng tiền thuế

Uber sẽ tạm dừng hoạt động tại Việt Nam vì bị truy thu hơn 66 tỷ đồng tiền thuế

(Techz.vn) Với việc Cục Thuế TP.HCM vừa ra quyết định truy thu số tiền thuế khổng lồ đối với Công ty TNHH Uber B.V (Hà Lan), Uber Việt Nam, đơn vị đại diện cho Uber tại Việt Nam sẽ chính thức tạm dừng hoạt động cho đến khi các thủ tục thuế và nghĩa vụ về thuế được thực hiện, theo lời ông Nguyễn Huy Hoàng, người đại diện chính thức của Công ty TNHH Uber Việt Nam.