Doanh nghiệp


Bloomberg: Samsung đã biến những người nông dân thành thương gia có thu nhập 1,5 tỷ mỗi năm

Bloomberg: Samsung đã biến những người nông dân thành thương gia có thu nhập 1,5 tỷ mỗi năm

Từ một người phụ nữ trước đây làm nông, nuôi gà để kiếm sống qua ngày tại một miền quê nghèo ở Việt Nam, chị Dung ước tính năm nay sẽ kiếm được số tiền nhiều hơn cả một người môi giới chứng khoán cơ bản. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó? Bloomberg cho rằng đó chính nhờ Samsung và trường hợp của chị Dung vẫn chỉ là một khía cạnh nhỏ trong những tác động lớn mà tập đoàn công nghệ này đã tạo ra tại Việt Nam nói riêng cũng như những nước mà họ tham gia đầu tư nói chung.