kết nối 2 máy tính qua sóng WIFI

Được hỏi bởi anhchiarts lúc: 25/04/2010 - 18:36
mình có 2 máy tính
1 DV7 win vista 1 DV6 win 7
WIFI làm việc bình thường, cả hai máy đều lướt WES tốt
trong NETWORK có hiện thị máy chủ và máy khách. Nhưng khi click để kết nối thi không
máy hiện thị cửa sổ sau
ENHLICH
windows cannot access HP-PC
check the spelling of the name. Otherwise, there might be a problem with your network. To try to identify and resolve network problem, click Diagnose.
Diagnoso ; cancel
Hide details
Error code: 0x80070035
the network path was not found
VIETNAM ( tạm dịch)
cửa sổ không thể truy cập HP-PC
kiểm tra chính tả của tên. Nếu không, có thể có một vấn đề với mạng của bạn. Để thử để xác định và giải quyết vấn đề mạng, click Chẩn đoán.

Ẩn chi tiết
Error code: 0x80070035
con đường mạng này không tìm thấy

Trả lời câu hỏi

Người trả lời tích cực

FESEDU